Статистически годишник 2017 в инфографики

Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

Надяваме се, че поднесената по този начин информация ще предизвика интерес и сред най-младите потребители и ще им помогне да осъзнаят значението и смисъла на числата в съвременния живот.