Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през януари 2024 година (предварителни данни)

Публикувано на: 12.03.2024 - 19:00

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.6% в сравнение с януари 2023 г. и е в размер на 2 147.0 млн. лв., a вносът намалява с 18.2% и е на стойност 2 911.1 млн. лева.

Най-голям ръст при износа е отбелязан в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (35.7%) и „Химични вещества и продукти“ (13.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (66.5%). Най-голямо увеличение при вноса е отчетено в сектор „Храни и живи животни“ (9.1%) . Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (38.1%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 6 240.3 млн. лв. през януари 2024 г., което е с 15.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 7 467.8 млн. лв. и намалява с 8.2%.

Прессъобщение
Статистическа област