Търговия на България с ЕС през януари 2014 година (предварителни данни)

През януари 2014 г. износът на България за ЕС намалява с 2.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.0 млрд. лв., а вносът на България от ЕС се увеличава с 12.8% и е на стойност 2.3 млрд. лева.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: