Износ и внос с трети страни, януари - юни 2009 г.

Външнотърговският стокообмен на Република България за периода януари - юни 2009 г. по предварителна оценка възлиза на 26,6 млрд. лева по текущи цени. В сравнение с предходната година намалението е с 33,4%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: