Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - август 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 12.10.2023 - 11:00

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 9.5% в сравнение с периода януари - август 2022 г. и е в размер на 19 316.6 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни намалява с 18.9% и е на стойност 25 387.9 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни в сравнение с периода януари - август 2022 г. е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ (15.6%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (12.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (38.5%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Храни и живи животни“ (17.5%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (16.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (38.1%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Изнесените стоки общо за трети страни и ЕС са в размер на 56 841.6 млн. лв. през периода януари - август 2023 г., което е със 7.6% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 63 877.1 млн. лв. и намалява с 8.8%.

Прессъобщение
Статистическа област