Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - март 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 12.06.2023 - 11:00

През периода януари - март износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 5.1% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 14 673.3 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 8.2% и достига 14 959.9 млн. лева. През март 2023 г. износът за ЕС намалява със 7.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 090.9 млн. лв., а вносът нараства с 3.8% и е на стойност 5 488.4 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в секторите „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (40.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (43.8%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (29.9%), докато най-голям спад - при сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (61.6%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област