Външнотърговски стокообмен, първо тримесечие 2010 година

Външнотърговският стокообмен на Република България за периода януари - март 2010 г. по предварителна оценка възлиза на 13.4 млрд. лева по текущи цени. В сравнение с предходната година увеличението е с 1.9 %.

Прессъобщение: 
Статистическа област: