Търговия на България с трети страни през 2014 година (предварителни данни)

През 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 6.6% спрямо предходната година и е в размер на 16.3 млрд. лв., a вносът намалява с 3.2% и е на стойност 19.7 млрд. лева.
През 2014 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 43.2 млрд. лв. и спрямо 2013 г. износът намалява с 0.7%, а общата стойност на внесените стоки е 51.1 млрд. лв. и се увеличава с 1.2%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: