Търговия на България с ЕС за януари 2013 година (предварителни данни)

През януари 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 16.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.0 млрд. лв., а вносът на България от ЕС намалява с 2.9% и е на стойност 2.1 млрд. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: