Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - септември 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 12.12.2023 - 11:00

През периода януари - септември 2023 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 7.3% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 42 162.9 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС намалява с 1.8% и е на стойност 43 117.7 млн. лева. През септември 2023 г. износът за ЕС намалява с 13.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 575.8 млн. лв., а вносът намалява с 11.2% и е на стойност 4 598.1 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (12.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (68.8%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (13.9%), докато най-голям спад - при сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (65.9%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област