Външна търговия на България за 2010 г. - окончателни данни

През 2010 г. са изнесени стоки за 30.4 млрд. лв. и спрямо 2009 г. износът се е увеличил с 33.0%, а внесените стоки (по цени CIF) са на стойност 37.6 млрд. лв., или с 14.0% повече от предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: