Търговия на България с ЕС през 2015 година (предварителни данни)

През 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава със 7.9% спрямо 2014 г. и е в размер на 29.1 млрд. лв., а вносът от ЕС нараства с 5.5% и е на стойност 33.2 млрд. лева.
През декември 2015 г. износът за ЕС се увеличава с 5.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.174 млрд. лв., а вносът нараства с 1.3% и е на стойност 2.861 млрд. лева.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: