Търговия на България с ЕС през януари 2015 година (предварителни данни)

През януари 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава с 16.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.3 млрд. лв., а вносът от ЕС се увеличава незначително и е на стойност 2.3 млрд. лева.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: