Търговия на България с трети страни за 2011 година (предварителни данни)

През 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 24.4% спрямо предходната година и надвишава 14.8 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 19.2% и възлиза на 18.6 млрд. лева.

През 2011 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 39.3 млрд. лв. и спрямо 2010 г. износът се е увеличил с 29.2%, а общата стойност на внесените стоки е 45.1 млрд. лв. и се е увеличила с 19.9%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: