Търговия на България с ЕС за януари 2011 година (предварителни данни)

През януари 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 74.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза над 1.8 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 37.5% и възлиза над 1.7 млрд. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: