Класификации


 • Комбинирана номенклатура за 2021 г. (самообяснителни текстове)
 • Комбинирана номенклатура за 2021 г.
 • Комбинирана номенклатура за 2020 г. (самообяснителни текстове)
 • Комбинирана номенклатура за 2020 г.
 • Комбинирана номенклатура за 2019 г. (самообяснителни текстове)
 • Комбинирана номенклатура за 2019 г.
 • Комбинирана номенклатура за 2018 г. (самообяснителни текстове)
 • Комбинирана номенклатура за 2018 г.
 • Комбинирана номенклатура за 2017 г. (самообяснителни текстове)
 • Комбинирана номенклатура за 2017 г.
 • Комбинирана номенклатура за 2016 г.
 • Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика (в сила от 01.01.2021 година)
 • Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика (в сила от 01.01.2013 година)
 • Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика (в сила до 31.12.2012 година)
 • Стандартна външнотърговска класификация - SITC rev.4
 • Класификатор на вида на сделката
 • Класификатор за вида на статистическата процедура
 • Система за класификации
 • Комбинирана номенклатура за 2021 г. (самообяснителни текстове)
 • Комбинирана номенклатура за 2021 г.
 • Комбинирана номенклатура за 2020 г. (самообяснителни текстове)
 • Комбинирана номенклатура за 2020 г.
 • Комбинирана номенклатура за 2019 г. (самообяснителни текстове)
 • Комбинирана номенклатура за 2019 г.
 • Комбинирана номенклатура за 2018 г. (самообяснителни текстове)
 • Комбинирана номенклатура за 2018 г.
 • Комбинирана номенклатура за 2017 г. (самообяснителни текстове)
 • Комбинирана номенклатура за 2017 г.
 • Комбинирана номенклатура за 2016 г.
 • Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика (в сила от 01.01.2021 година)
 • Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика (в сила от 01.01.2013 година)
 • Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика (в сила до 31.12.2012 година)
 • Стандартна външнотърговска класификация - SITC rev.4
 • Класификатор на вида на сделката
 • Класификатор за вида на статистическата процедура
 • Система за класификации

Страници

Страници