Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - октомври 2020 година (предварителни данни)

Публикувано на: 11.12.2020 - 11:00

През периода януари - октомври 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 15 402.2 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 10.9% и е на стойност 18 983.7 млн. лева.

През периода януари - октомври 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 45 162.4 млн. лв., което е със 7.6% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 48 803.0 млн. лв. и намалява с 10.9%.

Прессъобщение
Статистическа област