Търговия на България с ЕС за януари 2012 година (предварителни данни)

През януари 2012 г. износът на България за ЕС е намалял със 7.3% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.7 млрд. лв., a вносът се е увеличил с 1.8% и достига 2.0 млрд. лева.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за януари 2012 г. е отрицателно и възлиза на 276.5 млн. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: