Търговия на България с трети страни, май 2010 г. – предварителни данни

През периода януари - май 2010 г. износът на България за третите страни се е увеличил с 40.6% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 4.2 млрд. лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: