Премини към основното съдържание

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - февруари 2023 година (предварителни данни)

Публикувано на: 12.05.2023 - 11:00

През периода януари - февруари износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 13.4% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 9 585.0 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 11.0% и достига 9 472.6 млн. лева. През февруари 2023 г. износът за ЕС се увеличава със 7.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 643.2 млн. лв., а вносът нараства с 10.8% и е на стойност 4 871.7 млн. лева.

Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в секторите „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (46.0%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (28.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (9.2%). Най-голямо увеличение при вноса на стоки от ЕС е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (51.9%). Данните са според Стандартната външнотърговска класификация.

Прессъобщение
Статистическа област