Премини към основното съдържание

Индекси на цени на износа и вноса на стоки за първо тримесечие на 2023 година при база средногодишни цени на 2022 година (предварителни данни)

Публикувано на: 26.06.2023 - 11:00

Общият индекс на цените на износа през първото тримесечие на 2023 г. по сектори на Стандартната външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) е 97.9%, което е 20.6% процентни пункта намаление на индекса спрямо същия период на предходната година.

Общият индекс на цените на вноса за периода по сектори на Стандартната външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) е 99.8%, което е 16.6% процентни пункта намаление на индекса спрямо същия период на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област