Дейност на местата за настаняване през февруари 2024 г. в област Шумен

През февруари 2024 г. в област Шумен са функционирали 64 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 695, а на леглата – 1 426. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.9%, а броят на леглата в тях – с 1.6%.

През месец февруари 2024 г. категоризирани места за настаняване с 10 или повече легла са функционирали в шест от десетте общини в област Шумен.