Дейност на местата за настаняване в област Смолян през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Смолян са функционирали 191 места за настаняване с 10 и повече легла, от които 81 са хотели и 110 – други места за краткосрочно настаняване (туристически и вилни селища, хижи, частни квартири и апартаменти, почивни станции, ваканционни бунгала, къщи за гости и др. места за краткосрочно настаняване). Броят на стаите в тях е 4 233, а на леглата – 9 166. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 0.5%, а леглата в тях – с 3.5%. Спрямо февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.5%, а леглата в тях – с 4.3%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 135 877, като 102 160 (75.2%) от тях са от български граждани, а 33 717 (24.8%) – от чужди граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, през февруари 2024 г. реализираните нощувки намаляват с 1.1%, а в сравнение с предходния месец – нарастват с 32.1%. През февруари 2024 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 54.2% от нощувките на чужди граждани и 41.8% – на български. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 40.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 38.6% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 5.7 и 19.6%.