Дейност на местата за настаняване в област Варна през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Варна са функционирали 131 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 5.0 хил. стаи и 10.9 хил. легла в тях. В сравнение с февруари 2023 г. местата за настаняване се увеличават с 6.5%, а броят на леглата в тях – с 9.3%.

Общият брой на нощувките в областта е 60.1 хил., или със 17.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 32.0 хил. нощувки, а чуждите – 28.1 хиляди.