Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през февруари 2024 година

През месец февруари 2024 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.