Дейност на местата за настаняване в област Враца през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Враца са функционирали 39 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 688, а на леглата – 1 308. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 14.7%.