Националният статистически институт стартира наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

От началото на април 2024 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра в страната (ТСБ), започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.
В област Враца изследването ще се проведе в градовете Враца, Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра и Оряхово както и в селата Згориград, Косталево, Мраморен, Гложене, Крета и Манастирище.