Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Търговище през 2022 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2022 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Търговище са 264.7 млн. лв., като спрямо 2021 г. се увеличават с 3.4%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 234.0 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 13.9%, а при нежилищните – с 19.6% спрямо предходната година.