Брутен вътрешен продукт за област Търговище през 2022 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Търговище през 2022 г. е 1 661 млн. лева. Това нарежда област Търговище на 22-ро място в страната.

В сравнение с 2021 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 21.5%. Произведеният в областта БВП е 1.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 17 195 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 25 956 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 53 746 лева.