Среща на екип от експерти от ТСБ-Югоизток със студенти и преподаватели от Факултет по обществени науки към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

На 29 февруари 2024 г., в зала 316 на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, ТСБ – Югоизток проведе практически семинар на тема: „Национален статистически институт като информационен партньор на бизнеса“. Семинарът бе организиран от катедра „Икономика и управление“, Факултет по обществени науки, по инициатива на студентски клуб „Млад предприемач“.