Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 67.4 хил., от които 37.1 хил. са мъже, а 30.3 хил. са жени.