Места за настаняване в Софийска област през декември 2023 година

През декември 2023 г. в Софийска област са функционирали 97 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 7 287 легла в тях. В сравнение с декември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.0%, а броят на леглата в тях се увеличава с 6.7%.  

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2023 г. е 59 993, или с 16.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През декември 2023 г. са функционирали 16 хотела от категория 4 и 5 звезди, 26 места за настаняване с 3 звезди и 55 места за настаняване с 1 и 2 звезди. В сравнение с декември 2022 г. е отчетено увеличение на легладенонощията в хотелите с 4 и 5 звезди с 12.3% и в местата за настаняване с 3 звезди – с 8.7%. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди е отчетено намаление на  легладенонощията с 2.5%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през декември 2023 г. е 28 684, като в сравнение със същия месец на 2022 г. се увеличава с 18.2%. Увеличение е отчетено както при чуждите граждани, така и при българските – съответно с 29.2 и 15.9% Приходите от нощувки през декември 2023 г. са 6 054.3 хил. лв. и в сравнение с декември 2022 г. са с 44.5% повече. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 47.9%, а тези на чужди граждани – с 38.0%.