Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 8. Спрямо третото тримесечие на 2023 г. сградите са с 1 повече, а жилищата в тях са с 41 по-малко.

Според конструкцията новопостроените жилищни сгради са със стоманобетонна – 75.0% и други – 25.0%.