Статистика на фамилния бизнес в област Търговище през 2022 година

През 2022 г. 1 101 са активните предприятия в област Търговище, които декларират, че бизнеса им е семеен. В сравнение с 2021 г. техния брой се увеличава с 208, или с 23.3%, а в сравнение с 2015 г. намалява с 85, или 7.2%

През 2022 г. на територията на област Търговище функционират 1.1% от активните фамилни предприятия в страната, което я поставя на двадесет и осмо място. С най-голям относителен дял на активните фамилни предприятия са областите София (столица) с 21.4% (22 422 предприятия), Пловдив с 9.8% (10 303 предприятия) и Варна с 6.5% (6 750 предприятия).