Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Ловеч през 2023 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че през 2023 г. 77.4% от домакинствата в област Ловеч имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано намаление от 10.1 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 88.5%.  По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 27-мо място в страната.