Места за настаняване в Софийска област през ноември 2023 година

През ноември 2023 г. в Софийска област са функционирали 92 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 695 легла в тях. В сравнение с ноември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 24.3%, а броят на леглата в тях – с 19.9%.  

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през ноември 2023 г. е 30 733, или с 24.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През ноември 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73.8% от общия брой нощувки на чужди и 48.9% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.1% от нощувките на чужди граждани и 18.1% – на български граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 33.0% от нощувките на българските граждани и 6.1% от нощувките на чуждите граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през ноември 2023 г. е 17 351, като в сравнение със същия месец на 2022 г. се увеличава с 24.5%. Увеличение е отчетено както при чуждите граждани, така и при българските – съответно с 25.3 и 24.5%