Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през ноември 2023 година

През ноември 2023 г. в област София (столица) са функционирали 146 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.6 хил., а на леглата – 15.0 хиляди. В сравнение с ноември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, е намалял с 0.7%, а броят на леглата в тях се е увеличил с 0.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през ноември 2023 г. е 174.0 хил., или с 14.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 106.6 хил. нощувки, а българските – 67.4 хиляди.

През ноември 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 79.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 46.4% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.2% от нощувките на чужди граждани и 34.2% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.5 и 19.4%.