Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през ноември 2023 година

През ноември 2023 г. в област Благоевград са функционирали 180 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 563 стаи и 14 873 легла в тях. В сравнение с ноември 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 5.9%, а на леглата в тях – със 7.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през ноември 2023 г. е 101 418, или с 6.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 86 619 нощувки, а чуждите – 14 799.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2023 г. нараства с 11.6% в сравнение със същия месец на предходната година и достига 48 819. Българските граждани, нощували в местата за настаняване в област Благоевград през ноември 2023 г. са 42 543 и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 6 276 и са реализирали средно по 2.4 нощувки.