Чуждестранни преки инвестиции в област Шумен към 31.12.2022 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2022 г. в област Шумен възлизат на 204.4 млн. евро, като се наблюдава ръст от 69.2% в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 185.2 млн. евро, или с 83.0% повече спрямо предходната година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) чуждестранните инвестиции са в размер на 5.1 млн. евро.