Основни резултати за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата в Софийска област през 2023 година

 Достъп до интернет

През 2023 г. 78.7% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си. Въпреки че през последната година делът на тези домакинства в областта е нараснал с 3.7 процентни пункта, в сравнение с останалите 28 области в страната по този показател Софийска област се нарежда едва на 26-то място.

Използване на интернет

През 2023 г. 67.0% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място.

В Софийска област през 2023 г. най-активни потребители на интернет са лицата с висше образование – 82.8% от регулярно използващите интернет.

От мъжете в областта 68.2% сърфират редовно, докато делът на жените, използващи интернет поне веднъж седмично, е 65.6%.

Електронно управление (е-управление)

Делът на лицата, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции, е 10.6%[1].

Електронна търговия

През 2023 г. 40.2%[2] от лицата пазаруват по интернет стоки и услуги за лични цели.


[1] Относителният дял се отнася за лицата, които използват интернет за взаимодействие с административни органи и публични институции през последните 12 месеца преди интервюто.

[2] Относителният дял се отнася за лицата, които купуват стоки и услуги през последните 12 месеца преди интервюто.