Преброяване на населението в област Търговище към 7 септември 2021  г.  –  семейства

Към 7.09.2021 г. семействата в област Търговище са 28 621, от които 16 223 (56.7%) живеят в градовете, а 12 398 (43.3%) – в селата. За последните три преброявания броят на семействата в област Търговище намалява с 12 794, като в сравнение с 2011 г. семействата са по-малко с 6 713 (19.0%). През периода 2011 – 2021 г. броят на семействата намалява във всички области, като най-чувствително е намалението в областите Видин (22.0%), Добрич (21.4%), Ямбол (19.8%) и Смолян (19.5%). През 2021 г. средният брой членове в едно семейство в област Търговище е 2.6 лица.