Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2023 година

Oбщият брой на заетите лица в Софийска област през третото тримесечие на 2023 г. е 101.5 хил. – 57.4 хил. мъже и 44.2 хил. жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица намалява с 6.5%[1]. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.2%, като при мъжете е 60.8%, а при жените – 44.1%.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област през трето тримесечие на 2023 г. са 100.5 хил., от които 56.3 хил. са мъже и 44.2 хил. – жени. В сравнение със същия период на 2022 г. броят на заетите лица в тази възрастова група е намалял с 5.5%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години в областта е 71.5%. За мъжете коефициентът на заетост е 77.3%, а за жените – 65.2%.


[1] Сравненията са направени с ревизирани данни за третото тримесечие на 2022 година (виж Методологичните бележки).