Места за настаняване в Софийска област през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в Софийска област са функционирали 86 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 636 легла в тях. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.6%, а броят на леглата в тях – с 12.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през октомври 2023 г. е 35 134, или с 14.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През октомври 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72.4% от общия брой нощувки на чужди и 56.7% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 21.2% от нощувките на чужди граждани и 12.4% – на български граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 30.9% от нощувките на българските граждани и 6.4% от нощувките на чуждите граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през октомври 2023 г. е 19 180, като в сравнение със същия месец на 2022 г. се увеличава с 15.4%. Увеличение е отчетено както при чуждите граждани, така и при българските – съответно с 33.4 и 13.6%