Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в област Ловеч са функционирали 88 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 944 стаи и 4 090 легла в тях. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 6.0%, а броят на леглата в тях – с 12.0%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през октомври 2023 г. е 22 441, или с 6.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 21 290 нощувки, а чуждите – 1 151.