Дейност на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в област Сливен са функционирали 46 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 766 стаи и 1 579 легла в тях.