Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Добрич през третото тримесечие на 2023 година

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Добрич е 59.6 хил., от които 34.3 хил. са мъже, а 25.3 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица се намалява с 10.8%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2023 г. е 46.7% (при 53.9% за страната), съответно 56.8% за мъжете и 37.7% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-нисък с 5.3 процентни пункта, като при мъжете намалението е с 0.2 процентни пункта, а при жените – с 9.9 процентни пункта.