Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през трето тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на септември  2023 г. намаляват с 0.6 хил., или с 1.8% спрямо края на юни 2023 г., като достигат 30.1 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 36.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 11.7%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.2%.