Места за настаняване в Софийска област през септември 2023 година

През септември 2023 г. в Софийска област са функционирали 88 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 598 легла в тях. В сравнение със септември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.1%, а броят на леглата в тях – с 6.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2023 г. е 41 206, или с 20.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През септември 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 79.9% от общия брой нощувки на чужди и 49.3% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.0% от нощувките на български граждани и 11.8% – на чужди граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 33.7% от нощувките на българските граждани и 8.3% от нощувките на чуждите граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през септември 2023 г. е 20 602, като в сравнение със същия месец на 2022 г. се увеличава с 26.6%. Увеличение е отчетено както при чуждите граждани, така и при българските – съответно с 42.9 и 24.1%