Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през септември 2023 година

През септември 2023 г. в област Благоевград са функционирали 201 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 983 стаи и 15 937 легла в тях. В сравнение със септември 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 16.9%, а на леглата в тях – с 23.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2023 г. е 125 104, или с 33.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 105 265 нощувки, а чуждите – 19 839.