Наети лица и средна брутна работна заплата в област Враца през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца в края на септември 2023 г. са 37.4 хиляди. Спрямо края на юни 2023 г. броят на наетите лица остава почти непроменен.
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на септември 2023 г. в обществения сектор са 18.1 хил., а в частния – 19.3 хиляди. Спрямо края на юни 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.8%, а в частния сектор намаляват с 1.5%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение с 10.8% е регистрирано в дейност „Култура, спорт и развлечение“.